Sức Mạnh Của Toàn Tâm Toàn Ý

149.000$

Trong cuốn sách vừa được tạp chí New York Times bình chọn là sách bán chạy nhất, Jim Loehr và Tony Schawartz đã chứng minh rằng không phải quản trị thời gian mà chính quản trị năng lượng mới là then chốt để duy trì cả hiệu suất cao lẫn sức khỏe, hạnh phúc và cân bằng cuộc sống . Phương pháp Rèn luyện Toàn tâm toàn ý của họ dựa trên cơ sở 25 năm…

 

 

Sức Mạnh Của Toàn Tâm Toàn Ý

149.000$