Kỹ năng ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công và là một trong những kỹ năng càn thiết của nhà quản trị.

Kỹ năng ra quyết định

Đừng Khởi Sự Khi Còn Do Dự

149.000

Kỹ năng ra quyết định

Blink – Trong Chớp Mắt (Tái Bản)

139.000

Kỹ năng ra quyết định

Những thời khắc quyết định

299.000
89.000

Kỹ năng ra quyết định

Nghịch Lý Của Sự Lựa Chọn

119.000

Kỹ năng ra quyết định

Nghĩ Ngược Lại Và Làm Khác Đi

99.000

Kỹ năng Giải quyết vấn đề

Hệ Sinh Thái Toyota

109.000