Sách Công nghệ tuyển tập những cuốn sách hay về công nghệ cập nhật liên tục. Công nghệ 4.0,  tư duy về cuộc cách mạng công nghệ.

Sách Công nghệ

Thế giới phẳng

272.000$

Sách Công nghệ

Dữ Liệu Lớn

149.000$

Sách Công nghệ

Dữ Liệu Lớn

149.000$