Chúng ta phải đối mặt với nhiều Vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. RIGO giới thiệu những cuốn sách giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể và quy trình phù hợp trong việc xử lý vấn đề.