Quản lý thời gian, thiết lập mục tiêu và thiết lập sự ưu tiên sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả để thành công hơn trong công việc và cuộc sống

Kỹ năng quản lý thời gian

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ

63.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

Quản Lý Thời Gian (Tái Bản)

139.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

Người Thành Công Không Bao Giờ Trì Hoãn

109.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

Bản Đồ Tư Duy Trong Quản Lý Thời Gian

69.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

Kiểm Soát Thời Gian, Chu Toàn Mọi Việc

99.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

20 Phút Làm Chủ Thời Gian

99.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

Thuật Quản Lý Thời Gian

79.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

HBR – Làm Đúng Việc

119.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Mỗi Ngày Hai Giờ Hiệu Quả

69.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Để hiệu quả trong công việc

42.000$

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc Hôm Nay Chớ Để Ngày Mai

79.000$