Quản lý thời gian, thiết lập mục tiêu và thiết lập sự ưu tiên sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả để thành công hơn trong công việc và cuộc sống

Kỹ năng quản lý thời gian

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ

63.000

Kỹ năng quản lý thời gian

Quản Lý Thời Gian (Tái Bản)

139.000

Kỹ năng quản lý thời gian

20 Phút Làm Chủ Thời Gian

99.000

Kỹ năng quản lý thời gian

Thuật Quản Lý Thời Gian

79.000

Kỹ năng làm việc hiệu quả

HBR – Làm Đúng Việc

119.000

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Mỗi Ngày Hai Giờ Hiệu Quả

69.000

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Để hiệu quả trong công việc

42.000

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc Hôm Nay Chớ Để Ngày Mai

79.000