Những cuốn sách giúp bạn làm việc hiệu quả, nâng cao hiệu suất làm việc để bạn đạt được thành công ngay từ giây phút ban đầu bắt đầu công việc

-30%
Hết hàng

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

76.300$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Phương Pháp Đúng Hiệu Quả Cao

59.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Doanh Nghiệp Tinh Gọn

199.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Học Tập Cũng Cần Chiến Lược

99.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Vận Hành Tinh Gọn

159.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Dám Thay Đổi Chính Mình (Tái Bản)

120.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

HBR – Làm Đúng Việc

119.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Ba Quy Luật Của Hiệu Quả

99.000$

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Mỗi Ngày Hai Giờ Hiệu Quả

69.000$