Đại trí tam nguyên – Oopsy

Bạn thân mến,

Sự đời chưa bao giờ là đơn giản, cho nên sự hiểu biết của chúng ta cũng phải đủ lớn lao, phức tạp. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi trân trọng gửi đến bạn Ánh sáng của Trí huệ để:

  • Thứ nhất là thấu hiểu nội tâm của chính mình
  • Thứ hai là thấu hiểu nội tâm của người khác
  • Thứ ba là cách xử trị, đối trị với người khác

Đặc biệt, Bộ Sách ĐẠI TRÍ TAM NGUYÊN bao gồm ba tác phẩm đồ sộ: SỰ KIẾN TẠO LÝ TRÍ; THUẬT DỤNG NHÂN và TỰ VỆ CẢM XÚC 4.0 của tác giả Hạo Thái (Bát Nhã) đưa ra lời giải cho các câu hỏi:

Tất cả lời giải đáp sẽ được tìm thấy sau khi bạn đọc xong bộ sách này

  • Làm thế nào để XUYÊN QUA MÀN ĐÊM vây bọc của thực tại đời sống này?
  • Làm thế nào để sống một đời LÝ TRÍ, GIÁ TRỊ và HẠNH PHÚC hơn?
  • Làm thế nào để được tôi vẫn LÀ CHÍNH TÔI nhưng BẢN LĨNH và thật sự TRƯỞNG THÀNH?

Hãy nắm lấy tay chúng tôi và cho mình cơ hội để thay đổi thực tại và cải biến đời mình!

>>> THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỌC TẠIhttp://daitritamnguyen.oopsy.vn/