Ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida

62.000$

BA CHÌ KHÓA VÀNG NUÔI DẠY CON THEO PHƯƠNG PHÁP SHICHIDA

* Tác giả: Makoto Shichida

*Thể loại: Sách kỹ năng, tủ sách gia đình

* NXB Thế giới

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những người yêu trẻ nhỏ

– Những người đã, đang và sẽ làm bố mẹ

– Những ai yêu thích giáo dục theo phương pháp hiện đại, văn minh, lịch sự

Ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo phương pháp Shichida

62.000$