Đi tìm lẽ sống

200.000$

ĐI TÌM LẼ SỐNG

* Tác giả: Viktor E.Frankl

* NXB: NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh

*Thể loại: Sách kỹ năng, văn học

 

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn biết về thời kỳ Đức quốc xã, trại tập trung, trại hủy diệt

– Những ai muốn tìm mục tiêu cuộc đời

– Những ai muốn có động lực vào cuộc sống

– Những ai muốn tìm lý do để vươn lên mỗi khi thất bại, khó khăn hoặc đau khổ

– Những người nghiên cứu về tâm lý

Đi tìm lẽ sống

200.000$