Tư duy nhanh và chậm

239.000$

* Tác giả: Daniel Khmar

*Thể loại: Sách kỹ năng, khoa học

* NXB: Thế giới

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân, cầu tiến

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những người muốn khám phá tiềm năng vô tận của bộ não

– Những người yêu thích khoa học

– Học sinh, sinh viên, nhà lãnh đạo, nhà quản trị…đều thích hợp đọc quyển sách này.

Tư duy nhanh và chậm

239.000$