Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới 2

64.000$

* Tác giả: Og Mandino

* Thể loại: Sách kỹ năng, làm giàu

* NXBTổng hợp TP HCM

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những ai muốn sử dụng tiền đúng cách, đúng mục đích

– Những ai đang bị nợ nần hoặc chưa biết cách quản lý tài chính

– Những người thích tài chính, tiết kiệm, từ thiện, chia sẻ

– Những người muốn lập nghiệp, muốn tự do tài chính, muốn làm giàu

– Những ai mong muốn cuộc sống trọn vẹn cả về vật chất và tinh thần

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới 2

64.000$