Think and Grow Rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu

115.000$

* Tác giả: Napoleon Hill

* NXB: Lao động Xã hội

* Thể loại: Sách kỹ năng, làm giàu, kinh tế

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân, cầu tiến

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những ai muốn tìm mục tiêu cuộc đời

– Những người thích tài chính, tiết kiệm, từ thiện, chia sẻ

– Học sinh, sinh viên, nhà lãnh đạo, nhà quản trị…đều thích hợp đọc quyển sách này.

Think and Grow Rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu

115.000$