Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng (The Sales Bible) – Nguồn Kiến Thức Đầy Đủ Nhất Về Cách Thức Bán Hàng Đạt Hiệu Quả (Tái Bản)

149.000$

Tác giả: Jeffrey Gitomer

 

Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng (The Sales Bible) – Nguồn Kiến Thức Đầy Đủ Nhất Về Cách Thức Bán Hàng Đạt Hiệu Quả (Tái Bản)

149.000$

Mã: Website1660637128 Danh mục: Từ khóa: , ,