Harry Potter tập 1 (Harry potter và hòn đá phù thủy)

135.000$

* Tác giả: J. K. Rowling

* Thể loại: Sách tiểu thuyết, văn học nước ngoài, phù thủy

* NXB: Trẻ

Harry Potter tập 1 (Harry potter và hòn đá phù thủy)

135.000$

Danh mục: