Chiến thắng trò chơi cuộc sống

120.000$

CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI CUỘC SỐNG

* Tác giả: Adam Khoo

*Thể loại: Sách kỹ năng, kinh doanh

* NXB Phụ nữ

 

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách bản thân

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những người muốn khám phá tiềm năng vô tận của bộ não

– Những người yêu thích người nổi tiếng, người vượt lên nghịch cảnh để thành công, người kiên trì

Chiến thắng trò chơi cuộc sống

120.000$