Dạy con làm giàu tập 2

74.000$

* Tác giả: Robert T.Kiyosaki & Sharon L.Lechter

* Thể loại: Sách kỹ năng, làm giàu, kinh tế

* NXB Trẻ

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những ai yêu thích giáo dục theo phương pháp hiện đại, văn minh, lịch sự

– Những người yêu trẻ nhỏ

– Những người đã, đang và sẽ làm bố mẹ

– Những ai muốn sử dụng tiền đúng cách, đúng mục đích

– Những người thích tài chính, tiết kiệm, từ thiện, chia sẻ

– Những người muốn lập nghiệp, muốn tự do tài chính, muốn làm giàu

Dạy con làm giàu tập 2

74.000$