Đánh thức con người phi thường trong bạn

124.000$

* Tác giả: Anthony Robbins

* NXBTổng hợp TP HCM

* Thể loại: Sách kỹ năng

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình

– Những ai muốn thay đổi, thử thách bản thân, cầu tiến

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những người muốn khám phá tiềm năng vô tận của bộ não

– Những người yêu thích người nổi tiếng, người vượt lên nghịch cảnh để thành công, người kiên trì

– Học sinh, sinh viên, nhà lãnh đạo, nhà quản trị…đều thích hợp đọc quyển sách này.

Đánh thức con người phi thường trong bạn

124.000$