Kỹ năng đàm phán, thuyết phục là kỹ năng không dễ dàng, nhưng đó là kỹ năng sống cần thiết để biến các công việc hàng ngày trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp.

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định

79.000$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Những Cuộc Đàm Phán Quyết Định (Tái Bản)

79.000$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

HBR – Trình Bày , Thuyết Phục

119.000$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Thương Lượng Không Nhân Nhượng

129.000$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì

119.000$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Nghệ Thuật Đàm Phán Đỉnh Cao

149.000$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Đàm Phán Với Chính Mình

59.000$

Kỹ năng đàm phán thuyết phục

Thuật Đàm Phán

79.000$