Nhà lãnh đạo không chức danh

80.000$

NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

* Tác giả: Robin Sharma

* NXB Trẻ

*Thể loại: Sách kỹ năng, văn học

* Đối tượng đọc quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân, cầu tiến

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những ai muốn tìm mục tiêu cuộc đời

– Những ai muốn có động lực vào cuộc sống

– Những ai mong muốn cuộc sống trọn vẹn cả về vật chất và tinh thần

– Những ai muốn bắt đầu thói quen tốt, bỏ thói quen xấu

Hết hàng