Những bước đơn giản đến ước mơ

115.000$

* Tác giả: Steven K.Scott

* NXB: phụ nữ

* Thể loại: Sách kỹ năng

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân, cầu tiến

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những ai muốn tìm mục tiêu cuộc đời

– Học sinh, sinh viên, nhà lãnh đạo, nhà quản trị…đều thích hợp đọc quyển sách này.

Những bước đơn giản đến ước mơ

115.000$