Sơ đồ tư duy

100.000$

SƠ ĐỒ TƯ DUY

*NXB tổng hợp TP HCM

*Thể loại: Sách kỹ năng

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những người muốn khám phá tiềm năng vô tận của bộ não

– Những người muốn thử thách, khám phá bản thân

– Những người yêu thích khoa học

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Học sinh, sinh viên, nhà lãnh đạo, nhà quản trị…đều thích hợp đọc quyển sách này.

Sơ đồ tư duy

100.000$

Mã: 4389097961247 Danh mục: