Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!

110.000$

TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

* Tác giả: Adam Khoo

* NXB: Phụ nữ

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách bản thân

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những người yêu trẻ nhỏ

– Những người đã, đang và sẽ làm bố mẹ

– Những ai yêu thích giáo dục theo phương pháp hiện đại, văn minh, lịch sự

– Những người muốn khám phá tiềm năng vô tận của bộ não

– Những người yêu thích khoa học

 

Hết hàng