Trí tuệ do thái

149.000$

TRÍ TUỆ DO THÁI

* Tác giả: Eran Katz

* NXB: Lao động xã hội

*Thể loại: Sách kỹ năng, tủ sách gia đình, kinh doanh

* Đối tượng đọc quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân, cầu tiến

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những người yêu thích khoa học

– Học sinh, sinh viên, nhà lãnh đạo, nhà quản trị…đều thích hợp đọc quyển sách này.

Trí tuệ do thái

149.000$