Giải Quyết Vấn Đề Công Cụ Và Thủ Pháp Thiết Yếu Cho Nhà Quản Lý

22.500$

Tặng kèm:

  • Ebook/Audiobook
  • Bookmark

 

Để nhận Ebook/Audiobook:

1- Tải ứng dụng Rigo.vn trên Apple Store và Google Play

2- Quét mã QR trên Bookmark kèm theo sách

 

Cùng Rigo.vn trải nghiệm đọc sách/nghe sách mọi lúc mọi nơi!

Giải Quyết Vấn Đề Công Cụ Và Thủ Pháp Thiết Yếu Cho Nhà Quản Lý

22.500$