Nói ít lại, làm nhiều hơn: 7 bước để đạt được mục tiêu cuộc đời

80.000$

ông ty phát hành Saigon Books
Tác giả Brian Tracy
Ngày xuất bản 06-2018
Kích thước 17 x 17 cm
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 128
Nói ít lại, làm nhiều hơn: 7 bước để đạt được mục tiêu cuộc đời

80.000$