KPI – Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu

195.000$

Công ty phát hành Viện Quản Lý P.A.C.E
Tác giả David Parmenter
Ngày xuất bản 12-2018
Kích thước 15 x 23 cm
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
Dịch Giả Mai Chí Trung
Loại bìa Bìa cứng
Số trang 540
KPI – Thước Đo Mục Tiêu Trọng Yếu

195.000$