Thiết kế và tổ chức dạy học kết hợp trực tuyến & trực tiếp

“Cuốn sách này dành cho giáo viên, lãnh đạo nhà trường các cấp, các tổ chức giáo dục và tất cả những cá nhân có mong muốn tạo nên sự thay đổi tích cực và bền vững cho công tác quản lý và giảng dạy, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam” – TS Nguyễn Thị Kiều Vân

Mã: 8530091523816 Danh mục: