Tư Duy Của Chiến Lược Gia ( The Mind Of The Strategist) ) – Nghệ Thuật Kinh Doanh Nhật Bản

99.000$

Tác giả: Ohmae Kenichi

Nhà xuất bản: NXB Lao động – Xã hội

Tư Duy Của Chiến Lược Gia ( The Mind Of The Strategist) ) – Nghệ Thuật Kinh Doanh Nhật Bản

99.000$