Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị

299.000$

Tác giả: Alex Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Al
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị

299.000$