Marketing Du Kích Trong 30 Ngày (Guerrilla Marketing In 30 Days – Tái Bản 1)

159.000$

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày (Guerrilla Marketing In 30 Days – Tái Bản 1) Marketing du kích : Cách xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp chỉ với ngân sách khiêm tốn. Có thể nói rằng chưa bao giờ Việt Nam lại có số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn như hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập đều phải đương đầu với…

 

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày (Guerrilla Marketing In 30 Days – Tái Bản 1)

159.000$