Chiến Lược Marketing Hoàn Hảo (The Marketing Plan)

129.000$

Chiến Lược Marketing Hoàn Hảo (The Marketing Plan) Chiến Lược Marketing Hoàn Hảo là cuốn cẩm nang cho những chiến lược gia marketing tiếp cận với sự ra đời của chiến lược kinh doanh tại Web 2.0 như Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa, mạng xã hội, Pay-Per Click, v.v… Bằng cách trả lời các câu hỏi trong mỗi chương, độc giả sẽ xác định các mục tiêu tiếp thị của…

 

Chiến Lược Marketing Hoàn Hảo (The Marketing Plan)

129.000$