Thuật Marketing

79.000$

Thuật Marketing (Brian Tracy) – cuốn cẩm nang kinh doanh gối đầu của bất cứ ai muốn đến với con đường kinh doanh thành công. Bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp ? Bạn là quản lý cấp trung trong doanh nghiệp đang tăng trưởng, hay trong tập đoàn đa quốc gia? Bạn đang đau đầu tìm cách tăng thị phần, tăng doanh số bán hàng? Khát khao tìm cách thúc đẩy..

 

Thuật Marketing

79.000$