Marketing Theo Phong Cách Sao Kim (Tái Bản)

89.000$

Marketing Theo Phong Cách Sao Kim (Tái Bản) Marketing theo phong cách Sao Kim là đầu sách, công trình nghiên cứu chuyên sâu nhất về khai thác tính nữ trong mỗi khách hàng tiềm năng của chúng ta. Những hiểu biết, đúc kết của tác giả giúp độc giả có được tầm nhìn của một chiếc máy bay trực thăng, để nắm được những giá trị tổng thể về khách hàng của…

 

Marketing Theo Phong Cách Sao Kim (Tái Bản)

89.000$