Chúng Ta Quyết Định Như Thế Nào? (How We Decide)

119.000$

Bao gồm:

  • Sách giấy
  • Ebook
  • Audiobook

Để nhận Ebook/Audiobook:

1- Tải ứng dụng Rigo.vn trên Apple Store và Google Play

2- Quét mã QR trên Bookmark kèm theo sách

 

 

Chúng ta quyết định như thế nào
Chúng Ta Quyết Định Như Thế Nào? (How We Decide)

119.000$