Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ (Tái Bản)

249.000$

Tác giả: Roger Lowenstein
Dịch giả: Minh Diệu – Phương Lan
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ (Tái Bản)

249.000$

Mã: 1393734612286 Danh mục: Từ khóa: ,