Bill Gates – Tham Vọng Lớn Lao Và Quá Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft

229.000$

Tác giả: James Wallace – Jim Erickson
Dịch giả: Nguyễn Tố Nguyên
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Bill Gates – Tham Vọng Lớn Lao Và Quá Trình Hình Thành Đế Chế Microsoft

229.000$

Mã: 2708397540360 Danh mục: Từ khóa: