Tư Duy Nhanh Và Chậm

239.000$

Tác giả: Daniel Kahneman
Dịch giả: Hương Lan – Xuân Thanh
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Tư Duy Nhanh Và Chậm

239.000$