Siêu Kinh Tế Học Hài Hước

109.000$

Tác giả: Steven D. Levitt – Stephen J. Dubner
Dịch giả: Nguyễn Kim Ngọc – Đào Thị Hương Lan
Nhà xuất bản: NXB Lao Động – Xã Hội
Siêu Kinh Tế Học Hài Hước

109.000$