HBR ON POINT – Marketing Chiến Lược

199.000$

HBR ON POINT – Marketing Chiến Lược Cuốn sách này có gì đặc biệt? – Tìm ra giải pháp thực sự cho doanh nghiệp – Tạo ra sản phẩm mọi khách hàng đều mong muốn – Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu – Tập trung vào những thị trường lớn – Tạo ra những giá trị cho khách hàng – Kết thúc cuộc chiến giữa Bán hàng và…

 

HBR ON POINT – Marketing Chiến Lược

199.000$