Quảng Cáo Sáng Tạo

299.000$

Những ý tưởng và kỹ thuật làm nên các chiến dịch quảng cáo “đỉnh” nhất hành tinh. Quảng Cáo Sáng Tạo là cuốn cẩm nang chứa đựng những ý tưởng tuyệt vời. Tham vọng của nó là khiến người ta thích thú đồng thời đầy lạc quan: với mong muốn đem lại một nhận thức sâu sắc về cách tư duy sáng tạo, cẩm nang này hứa hẹn sẽ lật…

 

Quảng Cáo Sáng Tạo

299.000$