Community Economy

Phân loại khách hàng (customer segmentation) để tiếp cận và truyền tải thông điệp phù hợp là một trong những kỹ năng cơ bản của bất kỳ marketer nào. Bạn không thể cho khách hàng nam xem thông điệp dành cho nữ giới và mong chờ sẽ có chuyển dổi cao được.
Phân loại khách hàng bằng độ tuổi, giới tính hoặc mức thu nhập là những cách thức phổ thông nhất thường thấy và cũng thường là ít hiệu quả nhất vì thực chất những yếu tố nhân khẩu học (demographics) ít khi nào quyết định hành động (behaviours) và quyết định mua hàng (purchase decision) của một người.
Thường các yếu tố đó sẽ hiệu quả hơn nếu được lồng ghép thêm vào một môi trường hay bối cảnh (context) hoặc một hệ niềm tin, giá trị (belief). Nếu bạn có đọc và tin những gì Seth Godin hay Philip Kotler có nói trong các quyển sách của các bác thì phân loại khách hàng dựa trên hệ giá trị và niềm tin là một trong những cách phân loại hiệu quả nhất vì chúng ta quyết định nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta dựa trên các hệ giá trị và niềm tin này.
Cộng đồng là gì? Cộng đồng là một tập hợp những người có chung niềm tin, sở thích, hệ giá trị và trong một thế giới digital ngày nay, thì đa dạng về vị trí địa lý và nhân khẩu học.
Tuy nhiên, khi nói về cộng đồng, đa số các doanh nghiệp ngày nay hoặc là sai về tư duy (coi các cộng đồng là phễu, kênh phân phối) hoặc là sai về cách tiếp cận (seeding, spamming, booking). Nhiều doanh nghiệp hoặc đúng hơn là các marketers của các doanh nghiệp đó hoặc là lười biếng hoặc là không hiểu thì cũng sẽ chọn cách “nhồi nhét” thông điệp của thương hiệu vào trong các cộng đồng này mà không quan tâm việc thông điệp này có được quan tâm và cộng hưởng bởi các thành viên hay không (resonate).
Phải có một cách nào đó tốt hơn để điều phối các giá trị giữa cộng đồng và các thương hiệu. Đó chính là lý do vì sao Tú tin rằng cần phải có một sự cân bằng giữa 3 nhóm đối tượng liên quan trong cộng đồng trong một mô hình tam giác cân bằng cho sự bền vững.
Mỗi cộng đồng có 3 nhóm đối tượng với vai trò và mong muốn khác nhau:
– Brand: mong muốn đưa thông điệp truyền thông tới thành viên cộng đồng, sẵn sàng tài trợ các giá trị để làm điều này
– Members: các thành viên cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, tạo ra nội dung và mong muốn nhận lại giá trị từ chính cộng đồng
– Builder: (những) người xây dựng và tạo ra cộng đồng / vận hành cộng đồng bằng cách đóng góp thời gian, công sức, kiến thức và thậm chí tài chính. Builder muốn thấy cộng đồng phát triển và đồng thời mong có thể nhận lại được sự đền bù nào đó từ cộng đồng (sự công nhận, sự lan toả, giá trị tài chính)
Cân bằng lợi ích cho nhóm chân vạc này không đơn giản nhưng có thể làm được. Trong hơn 10 năm vừa rồi, trong quá trình làm cộng đồng, Tú đã tốn khá nhiều thời gian để hiểu được cốt lõi của hệ giá trị này.
Mã: 9689221501439 Danh mục: