Bách Khoa Toàn Thư Về Khởi Nghiệp

399.000$

Tác giả Steve Blank, Bob Dorf

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới

Bách Khoa Toàn Thư Về Khởi Nghiệp

399.000$