Trò Bịp Trên Phố Wall

129.000$

Tác giả Michael Lewis

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động

Trò Bịp Trên Phố Wall

129.000$