Khởi Nghiệp Thông Minh – Bí Quyết Tối Ưu Hệ Thống Vận Hành Từ Khi Khởi Nghiệp

79.000$

Tác giả: TS. Ngô Công Trường

Nhà xuất bản: NXB Công Thương

Khởi Nghiệp Thông Minh – Bí Quyết Tối Ưu Hệ Thống Vận Hành Từ Khi Khởi Nghiệp

79.000$