Điểm Bùng Phát (Tái Bản)

109.000$

Tác giả: Malcolm Gladwell
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Hình thức bìa: Bìa Mềm
Ngày xuất bản: 03/2018
Điểm Bùng Phát (Tái Bản)

109.000$

Mã: 8098637996531 Danh mục: Từ khóa: