Bạn là đấng sáng tạo vũ trụ (Nguyen Giang dịch)

Khi bạn cảm thấy bất lực hay trải nghiệm nỗi sợ hãi và đau khổ, điều đó xuất phát từ vọng tưởng rằng mình là một thực thể vô giá trị sinh ra trên trái đất một vì sao không có tự do.

Hãy nhớ lại đi.

Rằng bạn là người tạo ra thế giới này.

Rằng Vũ trụ này do chính bạn mong muốn trải nghiệm nên đã thiết lập và tạo ra.

Khi bạn tỉnh thức từ trạng thái vọng tưởng và sống “vai chính” với tư cách Đấng sáng tạo Vũ trụ,

Những nỗi bất an, đau khổ

Tất cả đều sẽ biến thành “Tình yêu và lòng biết ơn”.

Mã: 4376880090422 Danh mục: