Bản Chất Của Dối Trá

89.000$

* Tác giả: Dan Ariely

*Thể loại: Sách kỹ năng, kinh doanh

* NXB Lao động – Xã hội

* Đối tượng đọc  quyển sách này:

– Những ai muốn thay đổi, thử thách, khám phá bản thân, cầu tiến

– Những người nghiên cứu về tâm lý, giao tiếp, thuyết phục, thương lượng

– Những ai nghiên cứu về hành vi

– Những ai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc, giải trí

– Những ai yêu thích sự sáng tạo

– Những người muốn khám phá tiềm năng vô tận của bộ não

– Những người ra quyết định

– Những người có trực giác/ giác quan thứ sáu/ nhanh nhạy

– Những người yêu thích khoa học

– Những người yêu thích khám phá, quan sát con người và mọi thứ xung quanh mình

– Học sinh, sinh viên, nhà lãnh đạo, nhà quản trị…đều thích hợp đọc quyển sách này.

 

Bản Chất Của Dối Trá

89.000$