90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp (Tái Bản)

99.000$

Tác giả: Michael Watkins
Dịch giả: Ngô Phương Hạnh – Đặng Khánh Chi
Nhà xuất bản: NXB Lao Động – Xã Hội
90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp (Tái Bản)

99.000$