Sự thật tối hậu

Các  bạn thân yêu;  Chào mừng các bạn đến Sự Thật Tối Hậu. Thật vậy, sự thật là một ngôn từ mà bạn có thể sử dụng hằng ngày trong sống. Nhưng rõ ràng, sự thật luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hoá của mọi linh hồn, cũng như luôn có tầm quan trọng đứng vị trí số một, trong sống. Sự thật không tồn tại, chắc chắn mọi sự sẽ đảo điên, cuộc đời sẽ tăm tối, thế giới sẽ u mê. Từ sự thật và chỉ có sự thật mới có thể dẫn dắt và thay đổi bạn từ một con người bình thường trở thành một Siêu Nhân.  Nhưng để có được điều bạn muốn, trước tiên bạn nên tìm cho mình một bậc thầy. Và ở đây, từ nội dung của cuốn sách Sự Thật Tối Hậu, sẽ có thể giúp cho bạn tìm thấy bậc thầy như bạn mong muốn.

May thay người thầy mà bạn sẽ phải tìm kiếm là không ở quá xa bạn, nhưng người đó là chính bạn. Trên thực tế, bạn chính là người thầy Vĩ Đại nhất của bạn và chỉ có bạn mới có thể giúp cho bạn ý thức được về mọi điều trong sống, bằng sự thật. Qua đó, bạn chắc chắn sẽ trở thành một Siêu Nhân chính hiệu. Thật vậy, trong Sự Thật Tối Hậu có nhiều rất nhiều thông tin, có thể giúp cho bạn tìm lại được chính mình.

Mã: 6583019640421 Danh mục: