Word Of Mouth Marketing (Thuộc Bộ Social Media)

99.000$

Quảng cáo luôn là phần khó khăn nhất trong một chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới, nó quyết định danh tiếng cũng như sự tồn tại của công ty. Có hàng tá các phương pháp để marketing tuy nhiên đâu mới là phương pháp marketing hiệu quả mà ít tốn kém ? Câu trả lời nằm trong cuốn “Marketing truyền miệng”. Sách đã chính thức phát hành tại Hà Nội ngày 27/5/2013 và sẽ phát hành trên…

 

Word Of Mouth Marketing (Thuộc Bộ Social Media)

99.000$